Privacy Policy ADG Glas .nl
 1. Persoonsgegevens die wij verwerken 1.a Welke (persoons)gegevens verwerkt ADG Glas ? 1.b Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
1.c Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken in het kort
 1. Waarom verwerken wij (persoons)gegevens
2a. Verwerking in het kort overzicht 2b. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 1. Geautomatiseerde besluitvorming 4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 5. Derde ontvangers 6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 7. Bescherming van jouw gegevens 8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 9. Vragen 10. Wijziging van Privacy Statement
Verantwoordelijke verwerker ADG Glas: ADG Glas , gevestigd Klaversingel 21 8256BV Biddinghuizen Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Hr A.S. de Groot, info@adg-glas.nl +31 321-701556, A.S. de Groot is de Functionaris Gegevensbescherming van ADG Glas Hij/zij is te bereiken via info@adg-glas.nl of +31 628164477
 1. Persoonsgegevens die wij verwerken
ADG Glas verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

·         1.a Welke (persoons)gegevens verwerkt ADG Glas ?

ADG Glas verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van onze diensten. In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan ADG Glas, kan ADG Glas aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze diensten en website(s). Afhankelijk van de diensten die je bij ons afneemt, bewaart ADG Glas verkeers- en locatiegegevens. Het betreft uitsluitend gegevens met betrekking tot jouw communicatie, niet de communicatie zelf. We verzamelen ook gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt.
 • b Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – IP-adres – Locatiegegevens – Gegevens over jouw activiteiten op onze website – Internetbrowser en apparaat type – Bankrekeningnummer
 • c Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken in het kort
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar ADG Glas verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: – gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@adg-glas.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

2. Waarom verwerken wij (persoons)gegevens

ADG Glas verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op voor de financiële administratieve afhandeling. Ook heeft ADG Glas gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen. Daarnaast bewaren wij je IP-adres uit veiligheidsoverwegingen. ADG Glas slaat ook andere verkeers- en locatiegegevens op teneinde haar dienstverlening mogelijk te maken en/of administratief en financieel af te kunnen wikkelen.
 • Verwerking in het kort overzicht
– Het afhandelen van jouw betaling – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – ADG Glas analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. – ADG Glas verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. ADG Glas bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Inactieve klantaccounts worden na 7 jaar verwijderd De Belastingdienst vraagt om de Administratie met factuur, betaal en bestel gegevens gedurende 7 jaar te bewaren.
 1. Geautomatiseerde besluitvorming
ADG Glas neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ADG Glas) tussen zit.
 1. Derde ontvangers ADG Glas maakt gebruik van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening.
Je leest hier meer over in ons cookiestatement en het privacybeleid van deze partijen. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden. – Denk aan accountant. – IT-dienstverleners – reparateurs – leveranciers – bezorgpartners – betaalpartners
 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ADG Glas gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ADG Glas gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ADG Glas neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@adg-glas.nl ADG Glas verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ADG Glas blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ADG Glas en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@adg-glas.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . ADG Glas wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via info@adg-glas.nl

11. Wijziging van Privacy Statement

ADG Glas behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.  

Bedrijfsgegevens:

KvK: 52951812
BTW-id: NL001475549B14
IBAN: NL64INGB0005831284

Plattegrond

Contact

 • Tel:
  0321-701556
 • Email:
  info@adg-glas.nl
 • Adres:
  Klaversingel 21
  8256BV Biddinghuizen
  Nederland